Komunikacja z akcjonariuszami HOUSE OF FOOD D. SŁOMINSKI-FABIŚ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA

Zostały wykonane wezwania akcjonariuszy spółki HOUSE OF FOOD D. SŁOMINSKI-FABIŚ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA do złożenia w spółce dokumentów akcji, praw do akcji, na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.)